Skansemyren (Bergen)

Skansen Athletics 2

Bergens TF

07.06.2022  
 
 
 
 

60 meter

   
  1. heat Vind: -3,4
  Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 Bane 1  52 Johan Gjerstad (13) Varegg Fleridrett 10.44    
 Bane 2  64 Oscar Johan Haukeland Aarra (13) Viking, TIF 10.87    
 Bane 3  7 Ludvig Svetlozar Hansen (13) Bergens TF 10.91    
 Bane 4  36 Ole Langeland Eide (16) Bergens TF 13.72    
 Bane 5  63 Jacob Vassbotten Lervik (16) Viking, TIF DNS    
 
  2. heat Vind: -2,4
  Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 Bane 1  24 Jesper Birkeland (16) Bergens TF 12.55    
 Bane 2  53 Ole Gjerstad (15) Varegg Fleridrett 12.77    
 Bane 3  8 Oliver Øyane-Moe (13) Bergens TF 12.87    
 Bane 4  35 Edvard Askvik Hvål (13) Bergens TF 11.90    
 Bane 5  5 Ådne Rydland Kalstveit (13) Bergens TF 11.92    
 
  3. heat Vind: -1,3
  Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 Bane 1  51 Johan Eltvik Vindfeld (13) Varegg Fleridrett 11.10    
 Bane 2  3 Fredrik Langeland Eide (13) Bergens TF 10.95    
 Bane 3  65 Lukas Gandrud Strelis (15) Viking, TIF DNS    
 Bane 4  47 Fredrik Kristiansen Aubert (14) Varegg Fleridrett 10.99    
 Bane 5  4 Daniel Ganji Husebø (13) Bergens TF 11.34    
 
  4. heat Vind: -0,6
  Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 Bane 1  23 Georg Birkelund Hasselberg (12) Bergens TF 10.51 646  
 Bane 2  62 Kristian Aasen Garmann (12) Viking, TIF 10.59 624  
 Bane 3  60 Magnus Haugstvedt Downing (12) Viking, TIF 9.97 792  
 Bane 4  61 Peter Spjeldnæs Tvedt (12) Viking, TIF DNS    
 Bane 5  22 Robin Selle Gundersen (11) Bergens TF DNS    
 Bane 6  58 Olav Vassbotten Lervik (11) Viking, TIF 10.49 543  
 
  5. heat Vind: -0,9
  Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 Bane 1  40 Nikolai Gald (11) Fana IL 10.79 462  
 Bane 2  45 Lars Magnus Lyngsgård-Monsen (11) Lysekloster IL 9.87 711  
 Bane 3  34 Vegard Akre Dommarsnes (11) Bergens TF DNS    
 Bane 4  59 Thomas Kock Hernæs (11) Viking, TIF 10.00 676  
 Bane 5  50 Aksel Eltvik Vindfeld (10) Varegg Fleridrett DNS    
 Bane 6  21 Ulrik Galtung Døsvig (10) Bergens TF 10.56 416  
 
  6. heat Vind: -1,4
  Bane: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 Bane 1  33 Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) Bergens TF 10.51 430  
 Bane 2  32 Jakob Kvalbein Korsøen (10) Bergens TF 11.87 63  
 Bane 3  44 Aksel Natås Sørstrømmen (08) Lysekloster IL 8.83 708  
 Bane 4  41 Finn Connor Saint (08) Fana IL 8.38 829  
 Bane 5  31 Johannes Ottemo Reimers (06) Bergens TF 8.12 805  
 
  Plassering total
  G-10

60 meter

   
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
   23 Georg Birkelund Hasselberg (12) Bergens TF 10.51   (-0,6) 646  
   62 Kristian Aasen Garmann (12) Viking, TIF 10.59   (-0,6) 624  
   60 Magnus Haugstvedt Downing (12) Viking, TIF 9.97   (-0,6) 792  
   61 Peter Spjeldnæs Tvedt (12) Viking, TIF DNS    
 
  G-11

60 meter

   
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 1  45 Lars Magnus Lyngsgård-Monsen (11) Lysekloster IL 9.87   (-0,9) 711  
 2  59 Thomas Kock Hernæs (11) Viking, TIF 10.00   (-0,9) 676  
 3  58 Olav Vassbotten Lervik (11) Viking, TIF 10.49   (-0,6) 543  
 4  40 Nikolai Gald (11) Fana IL 10.79   (-0,9) 462  
 5  22 Robin Selle Gundersen (11) Bergens TF DNS    
 5  34 Vegard Akre Dommarsnes (11) Bergens TF DNS    
 
  G-12

60 meter

   
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 1  33 Boaz Derk Daniel van der Vlies (10) Bergens TF 10.51   (-1,4) 430  
 2  21 Ulrik Galtung Døsvig (10) Bergens TF 10.56   (-0,9) 416  
 3  32 Jakob Kvalbein Korsøen (10) Bergens TF 11.87   (-1,4) 63  
 4  50 Aksel Eltvik Vindfeld (10) Varegg Fleridrett DNS    
 
  G-14

60 meter

   
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 1  41 Finn Connor Saint (08) Fana IL 8.38   (-1,4) 829  
 2  44 Aksel Natås Sørstrømmen (08) Lysekloster IL 8.83   (-1,4) 708  
 
  G-16

60 meter

   
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
 1  31 Johannes Ottemo Reimers (06) Bergens TF 8.12   (-1,4) 805  
 
  G-Rekr.

60 meter

   
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
   52 Johan Gjerstad (13) Varegg Fleridrett 10.44   (-3,4)    
   64 Oscar Johan Haukeland Aarra (13) Viking, TIF 10.87   (-3,4)    
   7 Ludvig Svetlozar Hansen (13) Bergens TF 10.91   (-3,4)    
   36 Ole Langeland Eide (16) Bergens TF 13.72   (-3,4)    
   24 Jesper Birkeland (16) Bergens TF 12.55   (-2,4)    
   53 Ole Gjerstad (15) Varegg Fleridrett 12.77   (-2,4)    
   8 Oliver Øyane-Moe (13) Bergens TF 12.87   (-2,4)    
   35 Edvard Askvik Hvål (13) Bergens TF 11.90   (-2,4)    
   5 Ådne Rydland Kalstveit (13) Bergens TF 11.92   (-2,4)    
   51 Johan Eltvik Vindfeld (13) Varegg Fleridrett 11.10   (-1,3)    
   3 Fredrik Langeland Eide (13) Bergens TF 10.95   (-1,3)    
   47 Fredrik Kristiansen Aubert (14) Varegg Fleridrett 10.99   (-1,3)    
   4 Daniel Ganji Husebø (13) Bergens TF 11.34   (-1,3)    
   65 Lukas Gandrud Strelis (15) Viking, TIF DNS    
   63 Jacob Vassbotten Lervik (16) Viking, TIF DNS    
 
 

Digital Startmappe

Create-Data
Sturle Kalstad