Slettebakken Turnhallen

Hopp uten tilløp 2-10-2018

Bergern TF

02.10.2018  
 
 
  G 2010 lut 2

Lengde uten tilløp

   
 
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
10 Hugo Carlstrøm (10) Bergens TF 1,42    
 
1,25   1,29   1,42   1,34          
 
12 Brede Rønning Dalby (10) Bergens TF 1,43    
 
1,39   1,32   1,43   1,25          
 
25 Ulrik Galtung Døsvig (10) Bergens TF 1,37    
 
1,37   1,35   1,29   1,36          
 
27 August Grønseth (10) Bergens TF 1,47    
 
1,46   1,38   1,41   1,47          
 
39 Jakob Askvik Hvål (10) Bergens TF 1,53    
 
1,45   1,40   1,53   1,44          
 
54 Rasmus Ramnefjell Natvik (10) Bergens TF 1,51    
 
1,18   1,46   1,44   1,51          
 
60 Alfred Mathisen Nyhagen (10) Bergens TF 1,44    
 
1,44   1,34   1,29   1,29          
 
79 Buruk Matsala (10) Bergens TF 1,32    
 
1,32   1,28   1,14   1,31          
 
 

Digital Startmappe

Create-Data
Sturle Kalstad