Slettebakken Turnhallen

Hopp uten tilløp 2-10-2018

Bergern TF

02.10.2018  
 
 
  G 2007 - 2000 - lut 2

Lengde uten tilløp

   
 
  Plass: St.nr: Navn: Klubb: Resultat: Poeng:  
1 61 Karsten Nøkling (07) Bergens TF 1,84 780  
  (G-11)
1,68   1,70   1,79   1,71   1,77   1,84  
 
1 64 Johannes Ottemo Reimers (06) Bergens TF 1,86 705  
  (G-12)
1,82   1,85   1,80   1,86   1,80   1,78  
 
2 70 Serge Iions Tambue Kamga (06) Bergens TF 1,83 690  
  (G-12)
1,69   1,75   1,68   1,83   1,75   1,78  
 
3 52 Sigurd Olav Myksvoll (06) Bergens TF 1,51 530  
  (G-12)
1,35   1,43   1,45   1,43   1,49   1,51  
 
1 46 Philip Andreas Kubon (04) Bergens TF 2,61 930  
  (G-14)
2,56   2,61   2,58   2,61   2,59   2,59  
 
 

Digital Startmappe

Create-Data
Sturle Kalstad