Fana H°iehallen (Bergen)

BT-sprett 1

Bergens TF

16.12.2018  
 
 
  Startmappenamn: ěvelse: Tid:  
  Stav pers under 350 Stav 11:00  
  Lengde satssone Lengde 11:30  
  H°yde H°yde 12:00  
  Lengde Lengde 12:30  
  Kule Kule 12:30  
  Kule2 Kule 12:30  
  Lengde uten till°p Lengde uten till°p 13:30  
  H°yde uten till°p H°yde uten till°p 13:30  
  Stav pers over 350 Stav 14:00  
  Tresteg Tresteg 14:15  
  Komplett resultatlist BT-sprett 1 22:07  
 
 

Digital Startmappe

Create-Data
Sturle Kalstad