Kontakt:

Sturle Kalstad

 

Mob. 95465390

 

sturle@online.no

 

 

Last net programmet

DigStart

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oppdater 12/10-2023

 
 
Online resultatservice
 
 
 
DigStart - Digital Startmappe
 

DigStart er eit program eg har laga der du kan oppretta startmapper for dei ulike øvelsane på ein PC. Startkorta som du får på skjermen, liknar på vanlege startkort. Desse startkorta kan du også skriva ut dersom du ynskjer det.

I høgde og stav hjelper programmet deg med å halda greie på kven som skal hoppa og kven som skal gjera seg klar. Når tevlinga er ferdig så sorterer programmet automatisk rekkjefølge på utøvarane.

Dersom du har nettilgang så kan du setja opp programmet slik at du heile tida har online oppdatering. Med nettilgang kan du også administrere alle startmappene frå ein PC. Dei andre PC'ane laster då berre startmappa ned frå nettet. Når øvelsen er ferdig, lastar programmet automatisk opp startmappa på nettet.

Når stemnet er over kan du ved hjelp av nokre få tastetrykk leggja ei komplett resultatliste ut på nettet. Du kan også laga komplett resultatliste i pdf eller excel-format.

Siste versjon av programmet med brukarrettleiing finn du her.